Zakelijke Autoverzekering Vergelijken

Door te vergelijken met onze vergelijkstool vind je de meest geschikte autoverzekering. Of de autoverzekering met de beste condities. Of die

Een aanvullende autoverzekering vergelijken

Naast debasisdekking van de verzekering voor je autoheb je de optie om een aanvullendeautoverzekering af te nemen. Je kuntbij bijna alleautoverzekeraars kiezen uit de nukomende aanvullende autoverzekeringen:

Schadeverzekering inzittenden

Deze aanvullende autoverzekering biedt bescherming voor vrijwel allegeleden letselgebreken en/of gebreken aan bagageof persoonlijke spullen van deberijder en ;eventueleinzittenden als gevolg van eenongeval met je auto. De maximum van deuitbetaling die je krijgt, is afhankelijk van de werkelijkegebreken en is in de regel tenhoogste 1.000.000,- euro. Hoe hoog demaximale vergoeding uiteindelijkgeworden is, kun je teruglezen in de polisvoorwaarden van de verzekeraarvan je auto.

Autoverzekering

In beginsel kunt u een autoverzekeringop basis van de volgende 3 basisbeschermingen kiezen;

  • WA
  • WA-Plus
  • WA-Casco

ernaast kunt u extradekkingen nemen, zoals pechhulp in het binnenland of een inzittendenverzekering.

FBTO heeft een unieke nieuwe manier van verzekerenmet de Internet Autoverzekering. Uregelt alles zelf online, waardoor de premieextra laag is. De verzekering is ook heel flexibel. U heeft geenjaarovereenkomst en u kunt onmiddellijk vinden wijzigen ofannuleren.

Bij de FBTO Internet Autoverzekeringwordt uw opgebouwde no-claimkorting maandelijks verrekendin plaats van jaarlijks. Zo betaalt u dus iedere maand minder premie!

De pre’s van de FBTO Internet Autoverzekering zijn:

  • Geen jaarcontract
  •  aanstonds wijzigen, aanvullen ofbeëindigen van uw polis
  • Een lage premie, die elke schadevrijemaand daalt
  • Geen papieren rompslomp

Profiteer nu tevens van de FBTO Internet Autoverzekering!

Bereken hier uw premie!

De verschillende soorten autoverzekeringen

Er zijn verschillende soorten autoverzekeringen die u kunt aangaan. Een autoverzekering is verplicht, maar ukunt zelf bepalen wat voor een type autoverzekering u kiest. Dit kan nogbest onduidelijk zijn, daarom hebben wij alles opeen rij gezet.

Autoverzekering

Een autoverzekeringis verplicht wanneer een auto op de openbare weg staat. Ook indien u deze auto niet gebruikt, moet hetverzekerd zijn. Alleen auto’s die echt in een schuur staan en nietgebruikt worden hoeven niet per se verzekerd te worden. Er zijn verschillendetypen autoverzekeringen:

  • WA,
  • WA+ beperkt casco
  • WA+ volledig casco.

Ook is het mogelijk om nog extraverzekerd te worden. Wat er precies wordt verzekerd is gebonden aan van de verzekering die u aangaat.Hoe duur een verzekering is, is afhankelijk van hetsoort verzekering die u afsluit en het bedrijf waaru die afsluit.

De WA autoverzekering

De WA autoverzekeringis ten minste verplicht voor iedereauto. Het maakt niet uit wat u voor een auto heeft, u moet deze sowiesoverzekeren met WA. Bij een WA verzekering wordt schade aan andere auto’sverzekerd.Eigen schade aan uw eigen voertuig wordt niet uitbetaald.

WA+ beperkt casco autoverzekering

De WA+ beperkt casco is een uitgebreidere autoverzekering dan de WA autoverzekering.Dit betekent dat er meer wordt verzekerd. Zo wordt ook schade aan deeigen auto uitbetaald.Dit geldt echter niet voor alle claims.U kunt namelijk schade zoals diefstal of een slippartij nietuitbetaald krijgen. De meeste mensen kiezenvoor een WA+ Beperkt Casco verzekering wanneer de auto tussen de drie tot 8 jaar oud is.

WA+ volledig casco

De Wa+ volledig casco is een autoverzekering die u vooral kunt afsluiten wanneer de verzekeringnemer een nieuweauto gekocht heeft. De WA+ volledig casco isnamelijk de meest uitgebreide autoverzekeringdie u kunt hebben. Eigenlijk wordt iedere schade wel betaald,behalve wanneer deze is ontstaan door slijtage en ouderdom, of wanneer u onderinvloed heeft gereden.

Aanvullende verzekeringen

Er zijn meerdere optioneleverzekeringen af te sluiten. Dit kan handig zijn als u niet gelijkeen duurdere W+ volledig casco wilt, maar wel bepaalde eigenschappenhiervan interessant vindt. Zo is het mogelijkom u extra te verzekeren voor inzittenden bij eenongeval, of kunt u bijvoorbeeld het glas aanvullend verzekeren zodat ookruitschade wordt gedekt. Bij het afsluiten van uw verzekering kunt u precieszien welke extra mogelijkheden er beschikbaar zijn.

No-claim korting

Hoe langer u zonder schade rijdt, hoemeer korting u kunt krijgen op uw autoverzekering. Deze schadevrije jaren kunnen voor een groot voordeel zorgen en uwordt dan dus beloond voor het schadevrij rijden. Dit wordt niet door alleverzekeraars geboden. Hier is meer te zien: zakelijke autoverzekering vergelijken

Scroll to top