Voordelige Autoverzekering

Door te vergelijken met onze vergelijkstool vind je de goedkoopste autoverzekering. Of de autoverzekering met de beste condities. Of die het beste bij jouw situatie past.{met de mooiste kwaliteit-prijsverhouding.

Voordelige Autoverzekering

Vergelijken op kostprijs en kwaliteit: wij baseren je resultatenlijst op basis van prijs. Debeste autoverzekering voor jou komt bovenaan in beeld. Tevens zie je een cijfer voorkwaliteit. Zo kun jijefficiënten simpel de slimstemogelijkheid voor jouw autoverzekering maken.

Tips om minder te betalen aan de autoverzekering van je auto: is je auto ouder dan 5 of 10 jaar? Dan kan het voordelig zijn om je dekking aan te passen. Ben je lid van ANWB, Route Mobiel of een andere pechhulpdienst? Neem dan geen pechhulp bij je verzekering. Dit is geen advies, je moet zelf nadenken en nakijken wat je al hebt. te hoog verzekeren is niet verstandig?

Een verzekering voor jeauto vergelijken op maandpremie? De verzekeringsmaatschappijberekent de maandprijs van je persoonlijkeverzekering voor je auto,en houdt rekening met de volgende dingen:

 • De postcodevan de hoofdbestuurder
 • Hoeveel gebrekenvrij jaren je hebtopgebouwd
 • Het aantalgereden kilometers per jaar
 • Hoe oud je bent
 • Deoorspronkelijke cataloguswaarde of dagwaarde
 • Aanwezigheid vananti-diefstalmaatregelen
 • Welke accessiores er in de auto zijn ingebouwd

Met deze elementen kun je een goede verzekering voor je auto vergelijken op onze site, waardoor je altijd een weloverwogen autoverzekering voor jouw geval aan gaat. Dat geld zeker in het geval van voordelige autoverzekering.

Autoverzekering dekkingen vergelijken

Als je eenverzekering voor je autoafsluit, kun je kiezen voor verschillende dekkingen:Wettelijke Aansprakelijkheid Verzekering,Wettelijke Aansprakelijkheid Verzekering Plus en WA + volledig casco. Heb je een nieuwe of dure auto? Dan is hetinteressant om een WA + volledig casco autoverzekering te kiezen. Voor auto’s in de leeftijd van 10jaar en ouder, is enkel eenWA-verzekering meestal voldoende.

 • WA-verzekering

EenWettelijke Aansprakelijkheid Verzekering is wettelijk verplicht. Hiermee ben je verzekerd voorproblemen die jij aandoet aan een ander. Bijgebreken aan tastbare zaken is de dekkingten hoogste ruim€2.000.000, voor letselschade aan mensen is dit tenhoogste zeven en een half miljoen euro.

 • WA Plus}

Met een WAPlus autoverzekering ben je niet alleen beschermd bijschade die jij met je auto aanbrengt aanandermans eigendommen, maar ook voor schadeaan je eigen auto, onder meer doorstorm. Ook diefstal enruitschade wordt meestalgedekt doorverzekeraars. Let als het evenkan op dat je naar een herstelbedrijf gaatdie een afspraak heeft gemaakt met jeverzekeraar.

 • Allrisk

Met een WA volledigcasco verzekering autoverzekering ben je verzekerd voor alle schade aanje auto. Of je zelf een paaltje raakt of dat iemand tegen je geparkeerdeauto aanbotst, je krijgt deschade terugbetaald. Eenprettige gedachte.

Autoverzekering

In beginsel kunt u een autoverzekeringop basis van de volgende drie basisdekkingen kiezen;

 • WA
 • WA-Plus
 • WA-Casco

ook kunt u extrabeschermingen nemen, zoals hulp bijautopech in het binnenland of een inzittendenverzekering.

FBTO heeft een unieke nieuwe manier van verzekerenmet de Internet Autoverzekering. Uregelt alles zelf online, waardoor de premieextra laag is. De verzekering is tevens heel flexibel. U heeft geenjaarcontract en u kunt subiet aan gaan wijzigen ofannuleren.

Bij de FBTO Internet Autoverzekeringwordt uw opgebouwde no-claimkorting elke maand verrekendin plaats van jaarlijks. Zo betaalt u dus iedere maand minder premie!

De pre’s van de FBTO Internet Autoverzekering zijn:

 • Geen jaarcontract
 •  ogenblikkelijk wijzigen, aanvullen ofafzeggen van uw polis
 • Een lage premie, die elke schadevrijemaand daalt
 • Geen papieren rompslomp

Profiteer nu tevens van de FBTO Internet Autoverzekering!

Bereken hier uw premie!

Een autoverzekering afsluiten

Een autoverzekeringkunt u afsluiten bij meerdere verzekeraars. Regel dat u dit zo snel mogelijk doet wanneer u een nieuwe auto aanschaft. U kunt het beste de verschillende aanbiedersmet elkaar vergelijken, zodat u precies weet wat er is verzekerd en wat niet.Bekijk ook wat alle optionelezaken zijn en probeer in te schatten of udit nodig hebt. Voor jongemensen zijn er ook aparte verzekeringen, en kijk hier ook goedwelke opties er allemaal zijn. De kostprijs voor de premie kan enormverschillen. Het afsluiten van een verzekering kunt ugemakkelijk online doen. Dit is overhet algemeen niet heel moeilijk.

Maandprijs autoverzekering berekenen

Een autoverzekeringvergelijken en de kostprijs berekenen kan alleen indien het type auto bekend is. Omdie reden wordt altijd eerst naar het kenteken van de te verzekeren autogevraagd. Ook wordt er in de berekening van de autoverzekering meegenomen hoe oud de auto is. Een anderebelangrijke eigenschap is het aantal schadevrije jaren die je hebt.Hoe meer schadevrije jaren je hebt, hoe kleiner de autoverzekeraar acht dat jijschade aan een auto veroorzaakt. Ook wordt er bij het berekenenvan de autoverzekering rekeninggehouden met geslacht en leeftijd.

WA verzekerd, WA + Beperkt casco of WA + Volledig casco

Een belangrijke keuze die je moet maken bij autoverzekeringen vergelijken is welkedekking je wilt. Hieronder vind je de verschillen tussen deze dekkingen.

Alleen WA autoverzekering
Als je alleen een WA verzekering hebt dan wordtalleen de schade betaald die jij veroorzaakt hebt bijanderen. Indien je eigen auto ook schade heeft dan zal de autoverzekering dit niet dekken. Alleen WA verzekerd zijn is aan te raden indien je in een auto rijdtdie erg oud is een nog maar weinig waarde heeft.

WA + Beperkt casco autoverzekering
Bij deze dekking wordt schade veroorzaakt door jou bij anderen vergoeden eventuele schade aan je eigen auto wat veroorzaakt is door inbraak,diefstal, storm of brand. Ook wordt ruitschade gedekt.

WA + Volledig casco autoverzekering
Dit is de meest uitgebreide autoverzekeringdie je kunt afsluiten. Met deze dekking wordt ook schade die jij veroorzaakthebt aan je eigen auto betaald.

Autoverzekering vergelijken op basis van persoonlijke voorkeuren

Zoals je hierboven hebt kunnen lezen kun je op basis van jepersoonlijke voorkeur (WA verzekerd, WA + Beperkt casco of WA + Volledig casco)een autoverzekering vergelijken.Daarnaast spelen leeftijd, schadevrije jaren en het aantal kilometers opjaarbasis ook een rol. Demaandpremie maandelijks voor de autoverzekering in de vergelijkingsresultaten is dus echt eenpersoonlijke premieprijs. Een vriend/vriendin van jou krijgt hoogstwaarschijnlijk anderebedragen te zien om zijn/haar situatie anders is. Hier is meer te zien: voordelige autoverzekering

Scroll to top