Schade Huurauto Aansprakelijkheidsverzekering

Met een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) dek je je aansprakelijkheid voor schade aan personen (letselschade) en aan goederen. Je hoeft de veroorzaakte schade niet zelf gemaakt te hebben. Een kapotte waterleiding die watergebreken veroorzaakte bij de buren, is misschien gebreken die je niet echt zelf gemaakt hebt. Op de keper beschouwd wordt de gebreken jou volgens de wet wel aangerekend. We praten in dit geval over risicoaansprakelijkheid.

Watis een AVP?

Reden voor de verzekeringsmaatschappij om uit te keren bij schade huurauto aansprakelijkheidsverzekering is dat de verzekeringnemer aansprakelijk bent voor de te vergoeden schade aan personen of goederen. Als dat het geval is, zijn tevens de de daaruit voortvloeiende schades gedekt.

Een ongeluk zit in een niet groot hoekje. Je vrouw kan per abuis een bal door het raam schoppen gedurende het voetballen, of voor je het weet heeft je hond de bril van een oom voor voedsel aangezien. De schade kan flink oplopen als je niet goed verzekerd bent voor dit type gebreken. Een WA verzekering vergoedt de schade als jij of je familielid per ongeluk de veroorzaker is van schade aan derden. Dit geldt alleen voor de schade die jij of je vriendin als privé-persoon maken. Eventuele schade tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een AVP wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren biedt bescherming voor schade waar jij ofje kindaansprakelijk voor is. Je bent gedekt voorimmateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. Ook ben je gedekt voor schade aan materiëleschade. Een voorwaarde is dat de gebreken niet metopzet mag zijn toegebracht. Dat jijaansprakelijk bent voor de gebreken,houdt in niet dat jij de schade zelfgemaakt hoeft te hebben. Jij bent somsook aansprakelijk voor schadeaangebracht door je kat.Hiernaast ben jijaansprakelijk voor schade die ontstaat door een gebrek aan jouw woning.Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van jouwwoning op het hoofd van de buurman valt. Dan ben jeaansprakelijk voor de gebreken die dit heeft opgeleverd.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeluk zit in een niet groot hoekje. Je kindkan per ongeval een bal door het raam schoppentijdens het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flinkoplopen als je niet gedekt bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedtde onkosten als jij of je familie per ongeval deveroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor deschade die jij of je familie als particulier maken. Eventuelegebreken tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekering voorparticulieren (AVP) zoals een aansprakelijkheidsverzekeringvoluit heet, is niet wettelijk verplicht. Toch is het welbeschouwd voor vrijwel iedereen een min of meer onmisbareverzekering, net als een opstalverzekeringvoor huizenbezitters.{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering aan gaan?

U wilt niette hoog verzekerd zijn en tevens nietvoor elk geval. Maar een aansprakelijkheidsverzekering isin de regel geenoverbodige luxe. U acht de kans meestal klein, maar u zitin de regeltenslotte watprettiger op de bank als het hard stormt en u weet dat eendakpan die gebreken aanricht bij de buren voor u financieelgeen effecten heeft. Een ongeval zit helaas ineen niet groot hoekje en komt te allen tijde opeen moment dat het u niet goed uitkomt, vooral financieel niet.

De onkostenkunnen nogal snel oplopen alshet wel mis gaat. Met een lage kosten elke maand kunt u ditgevaar al afdekken. Voor zo’n €34 per12 maanden bent u al goed verzekerd.

U bent gedekt tegengebreken aan anderen

 • De WAverzekering wordt tevens wel aansprakelijkheidsverzekering genoemd
 • De aansprakelijkheidsverzekering uitgekeerd letselgebreken en zaakschade
 • schade die met opzet is veroorzaaktwordt niet betaald
 • Alleenfinanciële schade uit zaken of letsel wordenuitgekeerd door een aansprakelijkheidsverzekering

Een WAverzekering is een verzekering die gebreken die jij aan een ander of zijn bezittingen aanbrengt. Depolis is in beginsel bij iedereverzekeraar dezelfde. Als u alsverzekeringnemer schade toebrengtaan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot rond €1.250.000 vergoed pergeval. Dit bedrag verschilt perverzekeringsmaatschappij.

Is een aansprakelijkheidsverzekering verplicht?

In Holland is hetvinden van een AVP niet verplicht. Maar het is wel handig omdit te doen. Met name met kleinekinderen zit eentegenslag in een niet groot hoekje. Deonkosten voor het terug betalen van deveroorzaakte schade kan dan erg hooguitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de WA-verzekering voor autobezitters, hoort de AVP niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De kosten die jebetaalt voor een WAverzekering met bescherming voor het gehelegezin (circa €50 per twaalf maanden voor een te verzekeren bedrag van €1,25miljoen of meer) is relatief laag enzeker geen reden om een verzekeringniet aan te gaan. Ook ben je als jegéén aansprakelijkheidsverzekering hebt en wel aansprakelijk bent voor schadeaan eigendommen van een ander, veel meer kwijt. Endesalniettemin is tevens het slachtoffer er de dupe van alsje geen aansprakelijkheidsverzekering hebt, of voor een te laag gedekt bedrag hebtgekozen.

Een aansprakelijkheidsverzekering dekt niet:

 • Met opzet veroorzaakte schade
 • schade veroorzaakt door motorrijtuigen, luchtvaartuigen of vaartuigen
 • Enkel financiële gebreken

  Voor welk bedrag aan gebreken ben ik verzekerd?

  Dit verschilt perverzekeraar. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij een aantalverzekeraars kun je tussen 2 bedragenkiezen, maar bij niet alle heb je geenoptie. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag houdt in tevens een hogeremaandprijs die je per maand moetbetalen. Je kunt ook de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering geboden is hebje hier wel optie vrijheid in.

  Voorwaarden van de verzekeraar

  Twijfel je tussen verzekeraars,dan kun je het af laten hangen van de voorwaarden die het goedkopere bijuw wensen passen. Je kan onder andere naar de volgendekenmerken kijken:

  1. Heeft de verzekeraareigen risico?
  2. Wat is de opzegtermijn van de AVP-verzekering?
  3. Moet je eenmalige poliskosten betalen?
  4. Op welke manieren kun je jouwgebreken melden?
  5. Biedt de verzekeringsmaatschappijtevens een pakket aan waar tevens de opstalverzekeringen inboedelverzekering onder valt?

   Eenvoudig overstappen aansprakelijkheidsverzekering

   Het klinkt ingewikkeld om je oude aansprakelijkheidsverzekering te op te zeggen en over te stappen naar een andere verzekering, maar dat is zo geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappij. Zij maken de annulatie dan voor je in orde. Vervolgens kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor schade huurauto aansprakelijkheidsverzekering vinden.

Scroll naar boven