Independer Aansprakelijkheidsverzekering

Ook al is een particuliere aansprakelijkheidsverzekering niet wettelijk verplicht, het kan welbeschouwd goed zijn om deze naast de WA verzekering af te sluiten. Wil je gedekt zijn voor de gebreken die je veroorzaakt bij derden, maar weet je niet exact voor welke verzekeringsmaatschappij je het beste kunt kiezen? Of twijfel je welke verzekering voor jou het meest goedkope is? In dit artikel vindt je alle informatie die je nodig hebt alvorens je begint met independer aansprakelijkheidsverzekering, en voordat je er een gaat afsluiten.

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering particulieren?

Uitgangspunt voor de verzekeringsmaatschappij om uit te keren bij independer aansprakelijkheidsverzekering is dat jij verantwoordelijk bent voor de te vergoeden gebreken aan mensen of zaken. Als dat zo is, zijn ook de schades achteraf gedekt.

Een tegenslag zit in een niet groot hoekje. Je kind kan per abuis een bal door het raam schoppen tijdens het voetballen, of voor je het weet heeft je kat de bril van een opa voor voedsel aangezien. De schade kan flink oplopen als je niet gedekt bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedt de schade als jij of je kind per abuis de veroorzaker is van schade aan anderen. Dit geldt uitsluitend voor de schade die jij of je familie als privé-persoon maken. Eventuele gebreken lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

WA verzekering (AVP)

Een WA verzekering biedt bescherming voor gebreken waar jij of je zoon aansprakelijk voor is. Je bent verzekerd voor immateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowel lichamelijk als geestelijke schade betreffen. Hiernaast ben je gedekt voor schade aan materiële zaken. Een voorwaarde is dat de schade niet met voorbedachte rade mag zijn aangebracht. Dat jij aansprakelijk bent voor de schade, betekent niet altijd dat jij de schade zelf veroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent meestal ook verantwoordelijk voor gebreken aangericht door je papegaai. Ook ben jij verantwoordelijk voor gebreken die is ontstaan door een mankement aan je woning. Een voorbeeld is wanneer een dakpan van je woning op het hoofd van de buurvrouw valt. Dan ben je verantwoordelijk voor de gebreken die dit heeft opgeleverd.

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

Een tegenslag zit in een klein hoekje. Je kind kan per ongeval een bal door het raam schoppen gedurende het voetballen, of voor je het weet heeft je hond de bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flink oplopen als je niet verzekerd bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedt de kosten als jij of je familie per ongeval de veroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor de schade die jij of je familie als particulier maken. Eventuele schade lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekering is niet geboden in ons land, maar wel aan te raden. Als jij of jouw partner iets doet waardoor schade ontstaat, kun je over het algemeen aansprakelijk worden gesteld voor de veroorzaakte schede. Dat betekent dat jij opdraait voor de gebreken aan goederen, maar tevens voor schade aan de gezondheid van mensen. Zeker die letselschade kan behoorlijk in de papieren lopen. Dan is het fijn als je verzekerd bent.{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering?

De aansprakelijkheidsverzekering particulieren ga je aan om je te beschermen tegen schades waar je wettelijk verantwoordelijk voor wordt gehouden. Dit zijn schades die je aandoet aan andere mensen of de spullen van personen. Denk aan de computer van je broer die je uit je handen laat vallen. Of je buurman die valt over een losliggend touw in jouw schuur en zijn been breekt. Een aansprakelijkheidsverzekering dekt niet alleen de gebreken die jij hebt veroorzaakt, tevens die van bijvoorbeeld je kinderen. Met de aansprakelijkheidsverzekering binnen het de meeste pakketten ben je beschermt tot een schadebedrag van €1.000.000.

Met de aansprakelijkheidsverzekering particulieren bescherm je niet alleen je eigen banksaldo, maar ook die van de persoon die je per abuis schade toebrengt. Wij assisteren bij het kiezen van de beste AVP voor jouw gezin.

Uw aansprakelijkheidsverzekering verzekerd u tegen gebreken aan andere mensen waarvoor u aansprakelijk wordt gesteld.

U bent gedekt tegen gebreken aan anderen

  • De aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt tevens wel aansprakelijkheidsverzekering genoemd
  • Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren vergoed letsel schade en zaakschade
  • gebreken die met opzet is veroorzaakt wordt niet betaald
  • Financiële gebreken die niet voortvloeit uit een gebreken aan zaken of letselgebreken wordt niet betaald

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren is een verzekering die schade die jouw kind(eren) aan een ander of zijn goederen aanbrengt. De polis is in de basis bij iedere verzekeraar dezelfde. Als u als klant gebreken toebrengt aan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot ongeveer €1.250.000 gedekt per geval. Dit bedrag verschilt per verzekering.

Is een WA verzekering verplicht?

In Nederland is het aan gaan van een aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet verplicht. Maar het is wel handig om dit te doen. Vooral met kinderen zit een tegenslag in een nihil hoekje. De kosten voor het vergoeden van de veroorzaakte gebreken kan dan enorm hoog uitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de autoverzekering, hoort de aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in ieders basispakket van financiële diensten.

De kosten die je betaalt voor een WA verzekering met gezinsdekking (bij benadering €50 per jaar voor een te verzekeren bedrag van €1,25 miljoen of meer) is in principe laag en sowieso geen reden om een verzekering niet af te sluiten. daarnaast ben je als je geen WA verzekering hebt en wel aansprakelijk bent voor gebreken aan eigendommen van een ander, veel duurder uit. En bovendien is ook het slachtoffer er de dupe van als je geen WA verzekering hebt, of voor een te laag gedekt bedrag hebt gekozen.

Wat valt er buiten mijn verzekering?

Buiten de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering particulieren valt schade veroorzaakt door:

Vaartuigen, caravans en motorrijtuigen waar je een rij- of vaarbewijs voor nodig hebt en luchtvaartuigen (deze hebben eigen verzekering nodig).

Een uitzondering wordt gemaakt in het situatie van joyriding, mits de veroorzaker minderjarig is en zich met geweld toegang. Heb je als eigenaar van een auto de sleutel in het slot laten zitten, dan ben je zelf schuldig als iemand er met je auto vandoor gaat. Je zult dan je eigen autoverzekering moeten aanspreken omdat je nalatig bent geweest.

Materiële gebreken aan spullen van een ander die meeverzekerd is op jouw verzekering (je partner of kind onder andere). Als jouw dochter jouw dure tablet stuk maakt, zal de AVP geen dekking bieden.

Schade door opzet, zoals vernieling, maar ook schade die je veroorzaakt onder invloed van bijvoorbeeld alcohol of seksueel misbruik. Als het kinderen jonger dan 14 jaar betreft, valt schade door opzet echter wél onder de AVP-dekking

Groepsaansprakelijkheid: je kunt (mede) aansprakelijk worden gesteld voor schade die door andere personen is veroorzaakt als die schade werd toegebracht terwijl je tezamen met die andere mensen in groepsverband optrad. Voorwaarde is wel dat het gedrag van de groep zodanig was dat een weldenkend mens zich eigenlijk uit de groep had moeten terugtrekken. In dat situatie zal de aansprakelijkheidsverzekering niet uitkeren.

Voor welk bedrag aan gebreken ben ik verzekerd?

Dit verschilt per verzekeraar. Het dekkingsbedrag varieert van € 1.000.000 tot € 2.500.000. Bij meerdere verzekeringsmaatschappijen kun je tussen 2 bedragen kiezen, maar bij een aantal heb je geen mogelijkheid. Let hier dus goed op. Een hoger dekkingsbedrag betekent tevens een hogere premie die je maandelijks moet betalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken. Ondanks dat deze verzekering vereist is heb je hier wel optie vrijheid in.

Voor wie en waarom?

Een WA verzekering is er grofweg in 2 soorten: een alleenstaanden- of een gezinsdekking.

De namen zeggen het al: als je alleenstaand bent, kun je volstaan met een (goedkopere) dekking. Als je een bescherming voor het hele gezin hebt afgesloten, dan zijn je echtgenoot/echtegenote of geregistreerd partner en je minderjarige kinderen meeverzekerd. Dat is tevens zo als je kinderen niet (meer) thuis wonen. Zelfs inwonende schoon- en (groot)ouders worden onder de AVP gezien als onderdeel van het gezin. En ook bij de singles- als bij de gezinspolis zijn huisdieren meeverzekerd.

Eenvoudig overstappen aansprakelijkheidsverzekering particulieren

Het klinkt ingewikkeld om je oude aansprakelijkheidsverzekering particulieren te op te zeggen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is zo geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappij. Zij maken de annulatie dan voor je in orde. Vervolgens kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor independer aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Scroll naar boven