Hoe Duur Is Een Autoverzekering

Door te vergelijken op hier vind je de goedkoopste autoverzekering. Of de autoverzekering met de beste voorwaarden. Of die

Autoverzekering opzeggen

Wil je de verzekering van je autoannuleren? Dat kan. Je stuurt een e-mail naar jeverzekeringsmaatschappij. Deverzekeringsmaatschappij zal je autoverzekering meestal binnen een maand stopzetten. Letwel op bij overstappen: zorg eerstdat je nieuwe aanvraag is geaccepteerd bij de nieuweverzekeringsmaatschappij en zeg dan pas je lopendeverzekering van jeauto op! Wil je de autoverzekering annuleren omdat jeverzekeringsmaatschappij eenverhoging van de premieinvoert of de alledaagsevoorwaarden vernieuwde,dan mag je de autoverzekeringzonder opzegtermijn stopzetten.

Autoverzekering

In beginsel kunt u een autoverzekeringop basis van de volgende drie basisbeschermingen kiezen;

  • WA
  • WA-Plus
  • WA-Casco

ernaast kunt u extradekkingen nemen, zoals hulp bijpech in het binnenland of een inzittendenverzekering.

FBTO heeft een unieke nieuwe manier van verzekerenmet de Internet Autoverzekering. Uregelt alles zelf online, waarmee de maandprijsextra laag is. De verzekering is tevens heel flexibel. U heeft geenjaarovereenkomst en u kunt acuut afsluiten wijzigen ofannuleren.

Bij de FBTO Internet Autoverzekeringwordt uw opgebouwde no-claimkorting per maand verrekendin plaats van jaarlijks. Zo betaalt u dus iedere maand minder premie!

De pluspunten van de FBTO Internet Autoverzekering zijn:

  • Geen jaarcontract
  •  gauw wijzigen, aanvullen ofafzeggen van uw polis
  • Een lage premie, die elke schadevrijemaand daalt
  • Geen papieren rompslomp

Profiteer nu ook van de FBTO Internet Autoverzekering!

Bereken hier uw premie!

Een autoverzekering afsluiten

Een autoverzekeringkunt u afsluiten bij meerdere verzekeringsmaatschappijen. Regel dat u dit zo snel mogelijk doet wanneer u een nieuwe auto hebtgekocht. U kunt het beste de verschillende aanbiedersmet elkaar vergelijken, zodat u precies weet wat er is verzekerd en wat niet.Bekijk ook wat alle aanvullendemogelijkheden zijn en probeer in te schatten of udit nodig hebt. Voor beginnend bestuurders zijn er ook aparte verzekeringen, en kijk hier ook goedwelke zaken er allemaal zijn. De maandprijs kan enormverschillen. Het afsluiten van een verzekering kunt ugemakkelijk online doen. Dit is doorgaans niet heel moeilijk.

Maandpremie autoverzekering berekenen

Het berekenen van de prijs voor de autoverzekeringhangt van veel eigenschappen af. Hieronder lees je meerover de belangrijkste factoren waarmee rekening gehoudenwordt als de prijsvoor de premie van de autoverzekeringberekend wordt.

WA verzekerd, WA + Beperkt casco of WA + Volledig casco

Een belangrijke keuze die je moet maken bij autoverzekeringen vergelijken is welkedekking je wilt. Hieronder vind je de verschillen tussen deze dekkingen.

Alleen WA autoverzekering
Als je enkelt een WA verzekering hebt dan wordtalleen de schade betaald die jij veroorzaakt hebt bijanderen. Indien je eigen auto ook schade heeft dan zal de autoverzekering dit niet dekken. Dit is demeest goedkope autoverzekering die je kunt hebben en dekt om die reden ook veelminder.

WA + Beperkt casco autoverzekering
Bij deze dekking wordt schade veroorzaakt door jou bij anderen vergoeden eventuele schade aan je eigen auto wat veroorzaakt is door inbraak,diefstal, storm of brand. Schade die jijzelfveroorzaakt hebt aan je eigen auto zal niet betaaldworden.

WA + Volledig casco autoverzekering
Dit is de meest uitgebreide autoverzekeringdie je kunt afsluiten. Met deze dekking wordt ook schade die jij veroorzaakthebt aan je eigen auto uitbetaald.

No-claim van autoverzekering vergelijken

Een belangrijke reden om geen schade in te dienen bij de verzekeraar, is de no-claim. Dit betekent dat als je schade claimt, je meer betaalt in de maandelijkse premie. Om die reden is de no-claimbeschermer bedacht. Deze optie kost weliswaar iets extra, maar hiermee kun je jaarlijks één schadeclaim doen, zonder dat de korting omlaag gaat. Daarmee is dus te voorkomen dat je te maken krijgt met een hoge premieprijs als je schade claimt. Hier is meer te zien: hoe duur is een autoverzekering

Scroll to top