Goedkope Aansprakelijkheidsverzekering Zzp

Met een aansprakelijkheidsverzekering particulieren voor burgers (AVP) dek je jouw aansprakelijkheid voor gebreken aan personen (letselschade) en aan goederen. Je hoeft de aangebrachte gebreken niet zelf gemaakt te hebben. Een gesprongen waterleiding die watergebreken veroorzaakte bij de buren, is ook schade die je niet echt zelf gemaakt hebt. Uiteindelijk wordt de gebreken jou volgens de wet wel toegerekend. We praten in dit geval over risicoaansprakelijkheid.

Watis een AVP?

Reden voor de verzekering om uit te keren bij goedkope aansprakelijkheidsverzekering zzp is dat de verzekeringnemer verantwoordelijk bent voor de te verhalen gebreken aan personen of goederen. Als dat zo is, zijn tevens de gevolgschades gedekt.

Een ongeval zit in een niet groot hoekje. Je dochter kan per ongeluk een bal door het raam schoppen tijdens het volleyballen, of voor je het weet heeft je papegaai de bril van een vader voor voedsel aangezien. De schade kan flink oplopen als je niet gedekt bent voor deze gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren dekt de kosten van de schade als jij of je vrouw per abuis de aanstichter is van schade aan derden. Dit geldt uitsluitend voor de schade die jij of je gezinslid als particulier maken. Eventuele schade lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

WA verzekering (AVP)

Een AVP biedt bescherming voor gebreken waar jij ofjouw vriendinaansprakelijk voor is. Je bent gedekt voorimmateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. daarnaast ben je gedekt voor schade aan materiëleschade. Een voorwaarde is dat de schade niet metvoorbedachte rade mag zijn toegebracht. Dat jijverantwoordelijk bent voor de gebreken,houdt in niet dat jij de gebreken zelfveroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent meestalook aansprakelijk voor schadeaangebracht door je huisdier.ook ben jijverantwoordelijk voor schade die ontstaat door een gebrek aan jouw woning.Een voorbeeld is wanneer een dakpan van jehuis op het hoofd van de postbode valt. Dan ben jeaansprakelijk voor de gebreken die dit met zichmeebrengt.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeluk zit in een nihil hoekje. Je kindkan per ongeluk een bal door het raam schoppenlopende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De kosten kunnen flinkoplopen als je niet gedekt bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering dektde kosten als jij of je familie per tegenslag deveroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor degebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventuelegebreken lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekering voorparticulieren (AVP) zoals een aansprakelijkheidsverzekeringvoluit heet, is niet wettelijk verplicht. Immers is het eigenlijk voor vrijwel een ieder een min of meer onmisbareverzekering, net als een opstalverzekeringvoor huizenbezitters.{

Waarom een WA verzekering?

De aansprakelijkheidsverzekering sluit je af om je te verzekeren voorschades waar je wettelijkaansprakelijk voor bent. Dit zijngebreken die je aandoet aan personen of de spullen van personen.Denk aan de computer van je buurmandie je uit je handen laat vallen. Of je collega dievalt over een laaghangend snoer in jouw woningen zijn enkel breekt. De WAverzekering betaalt niet alleen deschade die jij hebt gemaakt, ook die vanbijvoorbeeld je huisdieren. Met eenWAverzekering binnen het de meeste pakketten ben je verzekerdtot een schadebedrag van 1.250.000euro.

Met een aansprakelijkheidsverzekering particulieren bescherm je niet alleen je eigen banksaldo,maar ook die van degene die je onverhooptschade berokkent. Wij assisteren bijhet maken van eenmogelijkheid voor de WAverzekering voor jouw gezin.

Uw aansprakelijkheidsverzekering gedekt u tegen schade aan andere personen waarvoor u aansprakelijk wordt gesteld.

U bent gedekt tegengebreken aan anderen

 • Een aansprakelijkheidsverzekering wordt tevens wel WAverzekering genoemd
 • Een AVP vergoed letselschade en zaakschade
 • schade die met opzet is veroorzaaktwordt niet betaald
 • Alleenfinanciële schade uit zaken of letsel wordenvergoed door de WA verzekering

Een AVP is een verzekering die schade die jij aan iemand anders of zijn bezittingen aanbrengt. Deverzekering is in beginsel bij iedereverzekeringsmaatschappij hetzelfde. Als u alsconsument gebreken aanbrengtaan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot ruwweg €1.250.000 vergoed persituatie. Dit bedrag verschilt perverzekeringsmaatschappij.

Is een WA verzekering verplicht?

In ons land is hetafsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet verplicht. Maar het is wel slim omdit te doen. Vooral met kinderen zit eentegenslag in een niet groot hoekje. Deonkosten voor het terug betalen van deveroorzaakte gebreken kan dan behoorlijk hooguitvallen.

WAverzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de autoverzekering, hoort de aansprakelijkheidsverzekering niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De premie die jeafdraagt voor een aansprakelijkheidsverzekering particulieren met dekking voor het gehelegezin (bij benadering €50 per jaar voor een verzekerd bedrag van €1,25miljoen of meer) is in principe laag ensowieso geen reden om zo’n verzekeringspolosniet aan te gaan. Ook ben je als jeg1 aansprakelijkheidsverzekering hebt en wel verantwoordelijk bent voor gebrekenaan eigendommen van een ander, veel duurder uit. Enbovendien is ook het slachtoffer er de dupe van alsje geen aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebtgekozen.

Een WA verzekering vergoedt niet:

 • schade die met opzet veroorzaakt is
 • gebreken aan lucht-, vaar- en motorrijtuigen
 • gebreken aan gehuurde of geleasede zaken

  Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

  Dit verschilt perverzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij een aantalverzekeraars kun je tussen 2 bedragenkiezen, maar bij enkele heb je geenkeus. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag betekent ook een hogeremaandprijs die je maandelijks moetbetalen. Je kunt ook de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering voorgeschreven is hebje hier wel optie vrijheid in.

  Aansprakelijkheidsverzekering met kinderen

  Als je kinderen hebt, is het goed om te kijken naar een aansprakelijkheidsverzekering metsport- en spelmodule. Die vergoedt schadelopende onder meersportwedstrijden. Lang niet elke verzekeraar biedtdie optie aan. Als spelende vriendjes of au pairsbij jou thuis iets vernielen, kun je geen beroepdoen op je aansprakelijkheidsverzekering,maar soms wel op de AVP van de ouders vanhet vriendje. Maakt je eigen kind iets kapot bij een ander thuis, dan kun jedat laten uitbetalen via je eigen aansprakelijkheidsverzekering, mits je een oppasmodule hebtafgesloten.

  Spullen lenen van een ander of bij iemandhelpen klussen leidt soms tevens totschade. Die is vergoedt via respectievelijk deopzichtclausule en de vriendendienstclausule.

  Let wel op of kinderen automatisch zijnmeeverzekerd of dat je ze apart moet aanmelden als er eenbaby geboren wordt. Dat verschilt per verzekeraar.

  Simpel overstappen aansprakelijkheidsverzekering

  Het klinkt ingewikkeld om je oude aansprakelijkheidsverzekering te laten stoppen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is met enkele klikken geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappij. Zij maken de annulatie dan voor je in orde. Vervolgens kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor goedkope aansprakelijkheidsverzekering zzp afsluiten.

Scroll naar boven