De Beste Autoverzekering

Door te vergelijken met onze vergelijkstool vind je de beste autoverzekering. Of de verzekering voor je auto met de beste condities. Of die het goedkopere bij je geval past.{met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

De Beste Autoverzekering

Vergelijken op prijs en kwaliteit: wij baseren je lijst metresultaten op basis van maandprijs. Devoordeligste verzekering voor je auto voor jou komt bovenaan testaan. Tevens zie je een cijfer voorkwaliteit. Zo kun jijsimpel de betereoptie voor je autoverzekering maken. Dat geld zeker in het geval van de beste autoverzekering.

Autoverzekering dekkingen vergelijken

Als je eenautoverzekeringafsluit, kun je kiezen voor diverse dekkingen:Wettelijke Aansprakelijkheid Verzekering,Wettelijke Aansprakelijkheid Verzekering Plus en allrisk autoverzekering. Heb je een nieuwe of dure auto? Dan is hetinteressant om een allrisk verzekering voor jeauto te kiezen. Voor auto’s in de leeftijd van 10jaar en ouder, is enkel eenWA-verzekering over het algemeen voldoende.

  • WettelijkeAansprakelijkheid Verzekering

EenWettelijke Aansprakelijkheid Verzekering is bijwet verplicht. Hiermee ben je gedekt voorproblemen die jij aandoet aan de auto van ander. Bijschade aan tastbare zaken is de dekkingmaximaal 2,5 miljoen euro, voor letselgebreken aan mensen is dit maximaal 7,vijf miljoen euro.

  • WettelijkeAansprakelijkheid Verzekering + beperkt casco verzekering}

Met een WAPlus autoverzekering ben je niet alleen verzekerd bijgebreken die jij met je auto aanbrengt aanandermans eigendommen, maar ook voor schadebij je eigen auto, onder meer doorhagel. Ook diefstal enruitschade wordt vaakgedekt doorverzekeringsmaatschappijen. Let hierbij wel op dat je naar een herstelbedrijf gaatdie afspraken heeft gemaakt met jouwverzekeringsmaatschappij.

  • Allrisk

Met een Allrisk verzekeringvoor je auto ben je verzekerd voor alle gebreken aanje auto. Of je zelf een aanrijding veroorzaakt of dat iemand jouw aanrijdt, je krijgt degebreken vergoed. Eenprettige gedachte.

Pechhulp

over het algemeen is er de optie om je aanvullend te beschermen voor pechhulp in Nederland of bijvoorbeeld in het buitenland. Als je hiervoor een extra verzekering voor je auto aangaat, heb je te allen tijde hulp als je onderweg ellende hebt aan je auto.

Een pechhulpverzekering vergoedt kosten alseffect van pech met de auto. Met deze autoverzekering krijg je ogenblikkelijk hulp als je auto door pech en/of eenmechanisch defect niet meer kan rijden. Je hebt demogelijkheid voor eendit land en/of Europa dekking.

Een autoverzekering afsluiten

Een autoverzekeringkunt u afsluiten bij meerdere verzekeraars. Zorgervoor dat u dit zo snel mogelijk doet wanneer u een nieuwe auto hebtgekocht. U kunt het beste de verschillende aanbiedersmet elkaar vergelijken, zodat u precies weet wat er is verzekerd en wat niet.Bekijk ook wat alle aanvullendezaken zijn en probeer in te schatten of udit nodig hebt. Voor jongeren zijn er ook aparte verzekeringen, en kijk hier ook goedwelke eigenschappen er allemaal zijn. De kostprijs kan behoorlijkverschillen. Het afsluiten van een verzekering kunt ugemakkelijk online doen. Dit is overhet algemeen niet heel moeilijk.

Kostprijs autoverzekering berekenen

Het berekenen van de maandprijs voor de autoverzekeringhangt van veel elementen af. Hieronder lees je meerover de belangrijkste factoren waarmee rekening gehoudenwordt als de prijsvoor de premie van de autoverzekeringberekend wordt.

WA verzekerd, WA + Beperkt casco of WA + Volledig casco

Een belangrijke keuze die je moet maken bij autoverzekeringen vergelijken is welkedekking je wilt. Hieronder vind je de verschillen tussen deze dekkingen.

Alleen WA autoverzekering
Als je enkel een WA verzekering hebt dan wordtalleen de schade betaald die jij veroorzaakt hebt bijanderen. Indien je eigen auto ook schade heeft dan zal de autoverzekering dit niet dekken. Dit is degoedkoopste autoverzekering die je kunt hebben en dekt om die reden ook veelminder.

WA + Beperkt casco autoverzekering
Bij deze dekking wordt schade veroorzaakt door jou bij anderen vergoeden eventuele schade aan je eigen auto wat veroorzaakt is door inbraak,diefstal, storm of brand. Schade die jijzelfveroorzaakt hebt aan je eigen auto zal niet betaaldworden.

WA + Volledig casco autoverzekering
Dit is de meest uitgebreide autoverzekeringdie je kunt afsluiten. Met deze dekking wordt ook schade die jij veroorzaakthebt aan je eigen auto uitbetaald.

Is een goedkope autoverzekering aan te raden?

De meestgoedkope autoverzekering vind jedoor te kiezen voor een ‘Alleen WA dekking’ te kiezen. Zoalshierboven beschreven staat zijn veel schades niet gedekt. Om die reden hoefteen goedkope autoverzekering nietdirect de beste keuze te zijn. Door bij ons een autoverzekering te vergelijken vind je welmakkelijk de voordeligste autoverzekeringdie past bij de gewenste dekking. Of je nu ‘Alleen WA verzekerd’‘WA+ Beperkt casco’ of ‘WA + Volledig casco’ kiest, viaons vind je altijd de voordeligste autoverzekering aangepastop jouw persoonlijke situatie. Hier is meer te zien: de beste autoverzekering

Scroll to top