Aansprakelijkheidsverzekering Woning

Met een aansprakelijkheidsverzekering particulieren voor burgers (AVP) dek je jouw aansprakelijkheid voor schade aan personen (letselschade) en aan goederen. Je hoeft de veroorzaakte schade niet zelf veroorzaakt te hebben. Een gesprongen waterleiding die watergebreken heeft veroorzaakt bij de buren, is misschien schade die je niet direct zelf gemaakt hebt. Uiteindelijk wordt de schade jou op grond van de wet wel aangerekend. We hebben het in dit situatie over risicoaansprakelijkheid.

Wat is een WA verzekering?

Uitgangspunt voor de verzekering om uit te keren bij aansprakelijkheidsverzekering woning is dat de verzekeringnemer verantwoordelijk bent voor de te vergoeden gebreken aan mensen of goederen. Als dat zo is, zijn ook de gevolgschades gedekt.

Een ongeval zit in een klein hoekje. Je vrouw kan per abuis een bal door het raam schoppen gedurende het volleyballen, of voor je het weet heeft je huisdier de bril van een oom voor voedsel aangezien. De schade kan flink oplopen als je niet gedekt bent voor dit type gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren vergoedt de kosten als jij of je gezinslid per ongeluk de aanstichter is van gebreken aan anderen. Dit geldt uitsluitend voor de gebreken die jij of je partner als particulier maken. Eventuele gebreken gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering (AVP)

Een AVP biedt dekking voor gebreken waar jij of je partner verantwoordelijk voor is. Je bent gedekt voor immateriële letselschade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowel lichamelijk als geestelijke schade betreffen. Ook ben je gedekt voor schade aan materiële zaken. Een voorwaarde is dat de gebreken niet met voorbedachte rade mag zijn aangebracht. Dat jij verantwoordelijk bent voor de schade, betekent niet altijd dat jij de schade zelf veroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent bijvoorbeeld tevens aansprakelijk voor schade aangebracht door je papegaai. Ook ben jij aansprakelijk voor schade die ontstaat door een gebrek aan jouw huis. Een voorbeeld is wanneer een dakpan van je huis op het hoofd van de buurvrouw valt. Dan ben je aansprakelijk voor de gebreken die dit heeft opgeleverd.

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

Een tegenslag zit in een nihil hoekje. Je kind kan per ongeluk een bal door het raam schoppen tijdens het voetballen, of voor je het weet heeft je hond de bril van een oude man als kluif aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet gedekt bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering dekt de kosten als jij of je familie per ongeval de veroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor de schade die jij of je familie als particulier maken. Eventuele schade tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekering geldt voor schade waar je volgens de wet verantwoordelijk voor bent. Hiermee wordt bedoeld: gebreken door onzorgvuldig handelen. schade door opzet en schade door een groep vallen niet onder de dekking. Veroorzaak je gebreken aan je eigen spullen of die van andere gezinsleden? tevens dit valt niet onder de dekking.

Je kunt deze verzekering voor jezelf vinden, maar tevens voor een ander, zoals je partner en je kinderen. Kinderen moeten minderjarig zijn – in dit situatie onder de 21 – en inwonend. Studerende kinderen mogen, tevens als ze uitwonend zijn, worden meeverzekerd. Een aansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht. Maar voor een aantal euro elke maand kun je jezelf of een dierbare verzekeren tot een bedrag van ten hoogste 2,vijf miljoen euro. Vergelijk nu!{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten?

U wilt niet te hoog verzekerd zijn en ook niet voor elk wissewasje. Maar een aansprakelijkheidsverzekering is over het algemeen geen overtollige luxe. U acht de kans meestal klein, maar u zit in het algemeen immers wat prettiger op de bank als het hard stormt en u weet dat een dakpan die schade aanricht bij de buurman voor u financieel geen gevolgen heeft. Een tegenslag zit helaas in een klein hoekje en komt immer op een moment dat het u niet goed uitkomt, vooral financieel niet.

De kosten kunnen nogal simpel oplopen als het wel mis gaat. Met een lage maandprijs elke maand kunt u dit perikel al afdekken. Voor zo’n €34 per kalenderjaar bent u al goed verzekerd.

U bent gedekt tegen schade aan anderen

  • De aansprakelijkheidsverzekering wordt ook wel aansprakelijkheidsverzekering genoemd
  • Een WA verzekering uitbetaald letsel schade en zaakschade
  • Opzettelijke schade is niet verzekerd
  • Alleen financiële gebreken uit zaken of letsel worden vergoed door de aansprakelijkheidsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering is een verzekering die schade die iemand aan een ander of zijn goederen aanbrengt. De verzekering is in de basis bij iedere verzekeraar hetzelfde. Als u als verzekeringnemer schade toebrengt aan (spullen van) anderen dan wordt dit tot rond €1.250.000 vergoed per situatie. Dit bedrag verschilt per verzekeringsmaatschappij.

Is een aansprakelijkheidsverzekering particulieren verplicht?

In Holland is het aan gaan van een aansprakelijkheidsverzekering niet verplicht. Maar het is wel slim om dit te doen. Vooral met kinderen zit een tegenslag in een niet groot hoekje. De kosten voor het vergoeden van de schade kan dan behoorlijk hoog uitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de verzekering voor auto’s, hoort de WA verzekering niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren hoort volgens de Consumentenbond echter wel in ieders basispakket van financiële diensten.

De maandpremie die je betaalt voor een aansprakelijkheidsverzekering met gezinsdekking (circa €50 per 12 maanden voor een te verzekeren bedrag van €1,25 miljoen of meer) is relatief laag en absoluut geen reden om een polis niet aan te gaan. ook ben je als je geen aansprakelijkheidsverzekering hebt en wel aansprakelijk bent voor schade aan een ander, veel meer kwijt. En bovendien is tevens het slachtoffer er de dupe van als je geen aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebt gekozen.

Wat valt er buiten mijn verzekering?

Buiten de bescherming van de AVP valt gebreken veroorzaakt door:

Vaartuigen, caravans en motorrijtuigen waar je een rij- of vaarbewijs voor nodig hebt en luchtvaartuigen (deze hebben eigen verzekering nodig).

Een uitzondering wordt gemaakt in het geval van joyriding, mits de veroorzaker minderjarig is en zich met geweld toegang. Heb je als automobilist de sleutel in het slot laten zitten, dan ben je zelf schuldig als een persoon er met je auto vandoor gaat. Je zult dan je eigen autoverzekering moeten aanspreken omdat je nalatig bent geweest.

Materiële schade aan spullen van een ander die verzekerd is op je verzekeringspolis (je partner of kind onder andere). Als jouw dochter jouw iPad stuk maakt, zal de aansprakelijkheidsverzekering particulieren geen bescherming bieden.

Gebreken door opzet, zoals vernieling, maar tevens schade die je veroorzaakt onder invloed van bijvoorbeeld alcohol of seksueel misbruik. Als het kinderen jonger dan 14 jaar betreft, valt gebreken door opzet echter wél onder de AVP-dekking

Groepsaansprakelijkheid: je kunt (mede) verantwoordelijk worden gehouden voor gebreken die door andere personen is veroorzaakt als die schade werd aangebracht op het moment dat je samen met die andere personen in groepsverband optrad. Voorwaarde is wel dat het gedrag van de groep zodanig was dat een normaal mens zich eigenlijk uit de groep had moeten lopen. In dat geval zal de AVP niet uitbetalen.

Voor welk bedrag aan gebreken ben ik verzekerd?

Dit verschilt per verzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van € 1.000.000 tot € 2.500.000. Bij een aantal verzekeraars kun je tussen 2 bedragen kiezen, maar bij sommige heb je geen keuzemogelijkheid. Let hier dus goed op. Een hoger dekkingsbedrag houdt in tevens een hogere kosten die je maandelijks moet betalen. Je kunt ook de bedragen van een WA verzekering vergelijken. Ondanks dat deze verzekering geboden is heb je hier wel keuzemogelijkheid vrijheid in.

Aansprakelijkheidsverzekering vergelijken

Een ieder doet wel eens iets onbezonnen of kan een ongeval veroorzaken. Als andere personen hierdoor schade ervaren, kun je hiervoor aansprakelijk zijn en deze gebreken moeten vergoeden. De aansprakelijkheidsverzekering van HEMA betaalt tegen de financiële gevolgen hiervan.

Deze particuliere aansprakelijkheidsverzekering (AVP) of inboedelverzekering sluit je op vrijwillige basis af. Een WA verzekering is intussen vereist als je in ons land auto wilt rijden. Op onze website vind je vergelijkingstools waar je kosteloos gebruik van kunt maken.

Voor je een aansprakelijkheidsverzekering vergelijken kunt hebben wij enkele gegevens van je nodig – gezinssamenstelling, geboortedatum verzekeringnemer, het bedrag dat je verzekert en de hoogte van het eigen risico. Als je deze gegevens hebt ingevuld komt er een lijst met aanbieders uit de vergelijker rollen die voor jou gewenst kunnen zijn. Door het vinden van een aansprakelijkheidsverzekering verzeker je jezelf tegen schade of letsel die je bij iemand anders veroorzaakt. De maandprijs van aansprakelijkheidsverzekeringen is naar verhouding laag. Veel voorkomende schades .

Een aansprakelijkheidsverzekering dekt gebreken die je per abuis hebt veroorzaakt bij een ander en waarvoor je zelf verantwoordelijk bent. Bijvoorbeeld: je laat een glas wijn over het tapijt van de buren vallen. Of je zoontje fietst per tegenslag een voetganger omver. De aansprakelijkheidsverzekering vergoedt de ontstane schade aan anderen.

Een aansprakelijkheidsverzekering vergelijken en subiet vinden met korting doe je op deze website. Een aansprakelijkheidsverzekering ook wel avp genoemd wordt meestal afgesloten om de aansprakelijkheid voor particulieren af te dekken. Je kan bijvoorbeeld risico-aansprakelijk zijn voor je hond, huis, familieleden en allicht jezelf. Met een avp dek je de financiële gevolgen af waarvoor je verantwoordelijk gesteld kan worden. De kosten van de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren is erg laag. Tevens kan er gekozen worden voor een eigen risico. Een avp wordt vaak afgesloten in combinatie met een inboedelverzekering of in een pakketverzekering

Je bent bij vrienden op bezoek en je stoot per ongeval een dure vaas om. De vaas valt in 1.000 stukken op de grond en is niet meer te repareren! Gelukkig weet je dat je een goede aansprakelijkheidsverzekering hebt afgesloten en vertel jij je vrienden dat ze jou aansprakelijk kunnen stellen voor de geleden materiële schade van de vaas.

De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren, kortweg AVP, beschermt je tegen het financiële dreiging van aansprakelijkheid. Het beschermt je niet alleen tegen materiële schade, zoals de vaas in de eerder genoemde voorbeeld, maar tevens tegen gebreken aan personen (tevens wel letselschade) en gebreken aan zaken.

Het fijne aan een aansprakelijkheidsverzekering is dat een schade niet per se door jou veroorzaakt hoeft te zijn. Beeld je onder meer de situatie in dat er een waterleiding in je huis springt en dat de vrijgekomen water gebreken bij je buurman veroorzaakt. Deze gebreken heb je niet meteen veroorzaakt maar de aansprakelijkheidsverzekering vergoedt gebreken op de grond van de wet.

Op welk moment u verscheidene verzekeringen en verzekeringsmaatschappijen met elkaar vergelijkt, zal het u misschien opvallen dat verschillende verzekeringsproducten en verzekeraars veel overeenkomsten vertonen. De oorzaak voor dit fenomeen ligt voornamelijk in het gegeven dat veel verzekeraars van aansprakelijkheidsverzekeringen de feitelijke uitvoering van de hulp uitbesteden aan grote gespecialiseerde organisaties. Heeft een aansprakelijkheidsverzekering vergelijken dan wel zin? Zeker! Want naast de overeenkomsten bestaan er tevens grote verschillen die met name te vinden zijn in de gedekt pakketten en modules, net als in de hoogte van de premies. Daarnaast is het tevens goed, op welk moment u al een aansprakelijkheidsverzekering heeft, uw huidige verzekering te vergelijken met andere verzekeringsmaatschappijen.

Tevens begeleiden wij jou graag met het vinden van een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (een WA verzekering). Dit doen we aan de hand van een vergelijker. Je vult hier jouw gegevens in – kenteken, geboortedatum, postcode, gebrekenvrije jaren, leeftijd behalen rijbewijs, dekking, eigen risico en aantal kilometers per jaar – en op basis van deze gegevens komt er een lijst uitrollen met de verzekeraars die het beste bij je geval passen. Een WA verzekering aan gaan is nog nooit zo in enkele stappen en simpel geweest.

Wij doen ons best om de lijst van verzekeringsmaatschappijen up-to-date te houden. Dagelijks zijn onze medewerkers op zoek naar de betere aansprakelijkheidsverzekeringen en WA verzekeringen. De kans is dan tevens groot dat je via onze website een verzekering gaat vinden die bij je past. Als je rechtsbijstandsverzekeringen wilt vergelijken klik hier.

Veel klanten in Holland hebben behoefte aan controle over hun eigen leven en het zelf in de hand hebben van bepaalde zaken. Zonder teveel te generaliseren, kunnen we stellen dat we een ‘goed georganiseerd’ volk zijn. Helaas hebben we desondanks niet overal invloed op. ‘Een ongeluk zit in een niet groot hoekje’ is daarom een veelgehoord Nederlands gezegde. ‘En van het concert des levens krijgt niemand een programma’, zo luidt een bekende tegeltjeswijsheid over dit onderwerp. Een groot deel van de Nederlanders beseft dan tevens dat het belangrijk is om goed gedekt te zijn, voor die keren dat er iets gebeurt waar je zelf niet de afloop van kan bepalen. Het is cruciaal om bij alle type verzekeringen goed alle polisvoorwaarden te lezen.

Simpel overstappen aansprakelijkheidsverzekering

Het klinkt ingewikkeld om je oude AVP te laten stoppen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is gemakkelijk geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de opzeggen dan voor je in orde. Hierna kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor aansprakelijkheidsverzekering woning afsluiten.

Scroll naar boven