Aansprakelijkheidsverzekering Voor Jagers

Ook al is een particuliere aansprakelijkheidsverzekering niet wettelijk verplicht, het kan toch ook interessant zijn om deze naast de WA verzekering af te sluiten. Wil je gedekt zijn voor de gebreken die je veroorzaakt bij derden, maar weet je niet precies voor welke verzekeraar je het betere kunt kiezen? Of twijfel je welke verzekering voor jou het meest voordelige is? In dit artikel vindt je alle informatie die je benodigd voordat je begint met aansprakelijkheidsverzekering voor jagers, en voorafgaand je er 1 gaat afsluiten.

Watis een AVP?

Uitgangspunt voor de verzekering om uit te betalen bij aansprakelijkheidsverzekering voor jagers is dat de verzekeringnemer aansprakelijk bent voor de te vergoeden gebreken aan personen of zaken. Als dat zo is, zijn tevens de gevolgschades gedekt.

Een ongeval zit in een niet groot hoekje. Je zoon kan per abuis een bal door het raam schoppen lopende het voetballen, of voor je het weet heeft je kat de bril van een oude man voor voedsel aangezien. De schade kan flink oplopen als je niet verzekerd bent voor deze gebreken. Een AVP dekt de kosten van de schade als jij of je kind per abuis de veroorzaker is van schade aan anderen. Dit geldt alleen voor de schade die jij of je gezinslid als particulier maken. Eventuele gebreken lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een WA verzekering wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP)

Een AVP biedt dekking voor schade waar jij ofjouw dochteraansprakelijk voor is. Je bent verzekerd voorimmateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke schade betreffen. Ook ben je gedekt voor gebreken aan materiëlezaken. Een voorwaarde is dat de gebreken niet metopzet mag zijn aangebracht. Dat jijverantwoordelijk bent voor de gebreken,betekent niet dat jij de gebreken zelfgemaakt hoeft te hebben. Jij bent bijvoorbeeldook aansprakelijk voor schadeaangericht door je huisdier.daarnaast ben jijverantwoordelijk voor gebreken die ontstaat door een mankement aan jouw huis.Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van jewoning op het hoofd van de buurvrouw valt. Dan ben jeaansprakelijk voor de schade die dit heeft opgeleverd.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeluk zit in een nihil hoekje. Je kindkan per ongeluk een bal door het raam schoppentijdens het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flinkoplopen als je niet verzekerd bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedtde onkosten als jij of je familie per ongeval deveroorzaker zijn van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor degebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventueleschade tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekeringgeldt voor schade waar je volgens de wet aansprakelijkvoor bent. Hiermee wordt bedoeld: gebreken door onzorgvuldig handelen.schade door opzet en gebreken door een groep vallen nietonder de dekking. Veroorzaak je schade aan je eigen spullen of dievan andere gezinsleden? tevens dit valt niet onder de dekking.

Je kunt dezeverzekering voor jezelf aan gaan, maar ook voor eenander, zoals je partner en je kinderen. Kinderen moeten minderjarig zijn – indit geval onder de 21 – en inwonend. Studerende kinderen mogen, tevensals ze uitwonend zijn, worden meeverzekerd. Een aansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht. Maar voor een aantal euro maandelijks kun je jezelfof een dierbare verzekeren tot een bedrag van maximaal 2,5miljoen euro. Vergelijk nu!{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering?

De WAverzekering sluit je af om je te beschermen voorschades waar je volgens de wetaansprakelijk voor wordt gehouden. Dit zijnschades die je aandoet aan anderen of de goederen van personen.Denk aan de computer van je oomdie je uit je handen laat vallen. Of je collega dievalt over een laaghangend touw in jouw woonkameren zijn been breekt. De aansprakelijkheidsverzekering particulieren vergoedt niet alleen degebreken die jij hebt gemaakt, ook die vanbijvoorbeeld je huisdieren. Met deAVP binnen het de meeste pakketten ben je beschermttot een schade van ruim een miljoen euro.

Met de aansprakelijkheidsverzekering particulieren bedisplay je niet alleen je eigen portemonnee,maar tevens die van de persoon die je per abuisgebreken berokkent. Wij begeleiden bijhet kiezen van de beste aansprakelijkheidsverzekering voor jouw gezin.

Uw aansprakelijkheidsverzekering gedekt u tegen gebreken aan andere personen waarvoor u verantwoordelijk wordt gesteld.

U bent gedekt tegengebreken aan anderen

 • De WAverzekering wordt ook wel WAverzekering genoemd
 • Een AVP betaald letselgebreken en zaakschade
 • gebreken die met opzet is veroorzaaktwordt niet betaald
 • Alleenfinanciële gebreken uit zaken of letsel wordenbetaald door de aansprakelijkheidsverzekeringparticulieren

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren is een verzekering die schade die iemand aan een anderpersoon of zijn spullen aanbrengt. Depolis is in beginsel bij iedereverzekeraar dezelfde. Als u alsconsument gebreken toebrengtaan (spullen van) anderen dan wordt dit tot om ennabij €1.250.000 gedekt pergebeurtenis. Dit bedrag verschilt perverzekeraar.

Is een aansprakelijkheidsverzekering particulieren verplicht?

In ons land is hetvinden van een aansprakelijkheidsverzekering niet verplicht. Maar het is wel verstandig omdit te doen. Ook met enthousiaste huisdieren zit eenongeluk in een klein hoekje. Deonkosten voor het betalen van deveroorzaakte gebreken kan dan erg hooguitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de autoverzekering, hoort de AVP niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een WAverzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De kosten die jeafdraagt voor een AVP met bescherming voor het gehelegezin (circa €50 per twaalf maanden voor een verzekerd bedrag van €1,25miljoen of meer) is relatief niet hoog ensowieso geen reden om zo’n polisniet aan te gaan. Ook ben je als jegéén aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt en wel aansprakelijk bent voor schadeaan een ander, veel duurder uit. Endesalniettemin is ook het slachtoffer er de dupe van alsje geen WAverzekering hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebtgekozen.

Een aansprakelijkheidsverzekering betaalt niet:

 • Met opzet veroorzaakte schade
 • schade veroorzaakt door motorrijtuigen, luchtvaartuigen of vaartuigen
 • Enkel financiële schade

  Voor welk bedrag aan gebreken ben ik verzekerd?

  Dit verschilt perverzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij meerdereverzekeringsmaatschappijen kun je tussen 2 bedragenkiezen, maar bij enkele heb je geenoptie. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag houdt in ook een hogeremaandprijs die je per maand moetbetalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering verplicht is hebje hier wel optie vrijheid in.

 • Waarom sluit je een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven af?

  De meeste Hollanders hebben al een aansprakelijkheidsverzekering voorprivésituaties. Alleen betaalt een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) geengebreken die je als bedrijf veroorzaakt. Zo’n schade kanflink in de papieren lopen, dus is het interessant eenAVB te hebben. Heb je dit niet? Dan loop je hetbedreiging dat je zo’n hoge schadeclaimniet zelf kunt betalen. Zeker als kleine zelfstandige kan dit een probleemzijn, waar je liever niet mee te maken krijgt.

  Simpel overstappen aansprakelijkheidsverzekeringparticulieren

  Het klinkt moeilijk om je oude aansprakelijkheidsverzekering te op te zeggen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is snel geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de annulatie dan voor je in orde. Hierna kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor aansprakelijkheidsverzekering voor jagers afsluiten.

Scroll naar boven