Aansprakelijkheidsverzekering Kinderen

Een aansprakelijkheidsverzekering is doorslaggevend om af te sluiten. Het wordt ook wel een WA-verzekering genoemd, het betreft namelijk een verzekering ten behoeve van uw wettelijke aansprakelijkheid. Hiermee verzekert u zich tegen de financiële gevolgen van de door u of uw gezinsleden veroorzaakte schade aan derden. Niet alleen uzelf, tevens uw partner, kinderen, huisdieren en eventuele logees zijn verzekerd als zij onverhoopt schade of letsel aan derden veroorzaken.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Uitgangspunt voor de verzekeringsmaatschappij om uit te keren bij aansprakelijkheidsverzekering kinderen is dat jij verantwoordelijk bent voor de te vergoeden gebreken aan mensen of goederen. Als dat zo is, zijn ook de schades achteraf gedekt.

Een ongeval zit in een niet groot hoekje. Je vrouw kan per abuis een bal door het raam schoppen gedurende het tennissen, of voor je het weet heeft je kat de bril van een oude man voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet voldoende verzekerd bent voor deze gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering dekt de schade als jij of je familielid per ongeluk de aanstichter is van gebreken aan anderen. Dit geldt alleen voor de schade die jij of je gezinslid als particulier maken. Eventuele gebreken tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren biedt bescherming voor gebreken waar jij ofjouw kindaansprakelijk voor is. Je bent verzekerd voorimmateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke schade betreffen. Ook ben je gedekt voor schade aan materiëleschade. Een voorwaarde is dat de schade niet metopzet mag zijn toegebracht. Dat jijaansprakelijk bent voor de gebreken,houdt in niet altijd dat jij de schade zelfveroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent bijvoorbeeldook verantwoordelijk voor schadeaangebracht door je kat.Ook ben jijaansprakelijk voor gebreken die isontstaan door een gebrek aan je huis.Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van jewoning op het hoofd van de buurvrouw valt. Dan ben jeverantwoordelijk voor de schade die dit met zichmeebrengt.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeluk zit in een nihil hoekje. Je kindkan per ongeval een bal door het raam schoppengedurende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De kosten kunnen flinkoplopen als je niet gedekt bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering dektde kosten als jij of je familie per tegenslag deveroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor deschade die jij of je familie als particulier maken. Eventuelegebreken gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekeringgeldt voor schade waar je volgens de wet verantwoordelijkvoor bent. Hiermee wordt bedoeld: gebreken door onzorgvuldig handelen.schade door opzet en schade door een groep vallen nietonder de dekking. Veroorzaak je schade aan je eigen spullen of dievan andere gezinsleden? tevens dit valt niet onder de dekking.

Je kunt dezeverzekering voor jezelf aan gaan, maar ook voor eenander, zoals je partner en je kinderen. Kinderen moeten minderjarig zijn – indit geval onder de 21 – en inwonend. Studerende kinderen mogen, tevensals ze uitwonend zijn, worden meeverzekerd. Een aansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht. Maar voor eenpaar euro elke maand kun je jezelfof een dierbare verzekeren tot een bedrag van maximaal 2,vijfmiljoen euro. Vergelijk nu!{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering vinden?

U wilt nietdubbel gedekt zijn en tevens nietvoor elk klein dingetje. Maar een aansprakelijkheidsverzekering isin het algemeen geenovertollige luxe. U acht de kans waarschijnlijk klein, maar u zitwaarschijnlijktenslotte watontspannender op de bank als het hard stormt en u weet dat eendakpan die gebreken aanricht bij de buurman voor u financieelgeen gevolgen heeft. Een ongeluk zit helaas ineen niet groot hoekje en komt immer opeen moment dat het u niet goed uitkomt, met name financieel niet.

De onkostenkunnen nogal snel oplopen alshet wel mis gaat. Met een lage kosten elke maand kunt u ditrisico al afdekken. Voor zo’n €34 pertwaalf maanden bent u al goed verzekerd.

U bent verzekerd tegengebreken aan anderen

 • Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt ook wel aansprakelijkheidsverzekering particulieren genoemd
 • Een WAverzekering uitbetaald letselschade en zaakschade
 • Opzettelijke schade is nietverzekerd
 • Alleenfinanciële schade uit zaken of letsel wordenuitbetaald door een aansprakelijkheidsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren is een verzekering die gebreken die jij alsverzekeringnemer aan een ander of zijn spullen aanbrengt. Deverzekering is in de basis bij iedereverzekeraar dezelfde. Als u alsconsument schade toebrengtaan (spullen van) anderen dan wordt dit tot rond €1.250.000 gedekt pergeval. Dit bedrag verschilt perverzekeraar.

Is een WA verzekering verplicht?

In Nederland is hetafsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet verplicht. Maar het is wel handig omdit te doen. Met name met kinderen zit eenongeluk in een niet groot hoekje. Deonkosten voor het betalen van deschade kan dan enorm hooguitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de verzekering voorauto’s, hoort de aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een WAverzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De kosten die jeafdraagt voor een AVP met gezinsdekking (ongeveer €50 per twaalf maanden voor een te verzekeren bedrag van €1,25miljoen of meer) is in principe laag ensowieso geen reden om zo’n verzekeringniet aan te gaan. ook ben je als jegéén aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt en wel aansprakelijk bent voor gebrekenaan eigendommen van een ander, veel duurder uit. Enbovendien is ook het slachtoffer er de dupe van alsje geen WAverzekering hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebtgekozen.

Dekking aansprakelijkheidsverzekering

Een AVP betaalt over het algemeen:

 • gebreken waar jijaansprakelijk voor bent zoals immateriëleschade bij andere personen en schade aan materiële zaken
 • schade die per abuis toegebracht is
 • schade aangericht door jedochter
 • gebreken als gevolg van eengebrek aan je huis

  Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

  Dit verschilt perverzekeraar. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij meerdereverzekeringsmaatschappijen kun je tussen twee bedragenkiezen, maar bij sommige heb je geenmogelijkheid. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag houdt in tevens een hogerepremie die je elke maand moetbetalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering vereist is hebje hier wel keuze vrijheid in.

 • Waarom sluit je een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven af?

  De meeste Hollanders hebben al een aansprakelijkheidsverzekering voorprivésituaties. Alleen dekt een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) geengebreken die je als bedrijf veroorzaakt. Zo’n gebreken kanflink in de papieren lopen, dus is het verstandig eenAVB te hebben. Heb je dit niet? Dan loop je hetgevaar dat je zo’n hoge claimniet zelf kunt betalen. Zeker als kleine zelfstandige kan dit een probleemzijn, waar je liever niet mee te maken krijgt.

  Efficiënt overstappen WA verzekering

  Het klinkt moeilijk om je oude WA verzekering te beëindigen en over te stappen naar een andere verzekering, maar dat is snel geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappij. Zij maken de annulatie dan voor je in orde. Vervolgens kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor aansprakelijkheidsverzekering kinderen afsluiten.

Scroll naar boven